Velkomne til den årlige Ognatunbasaren torsdag 24. september kl 19.00.
Andakt av Alfred Salte.