Velkomne til den årlige Ognatunbasaren torsdag 26. september kl 19.00.
Andakt av Torgeir Lauvås.